Waarom " extra" ondersteuning voor uw vereniging?

Iedereen heeft het druk en daardoor wordt vaak niet meer gekeken naar effiency, vastlegging van procedures en realisatie. Aangezien effiency, vastlegging en realisatie van nieuwe initiatieven vaak als extra werk wordt beschouwd en aangezien de vereniging afhankelijk is van vrijwillegers wordt dit vaak naar achteren geschoven. Terwijl de ervaring leert dat met minimale "extra" inzet realisatie mogelijk is en dit zorgdraagt voor meer tijd, besparingen en realisatie. Deze minimale "extra" inzet kunnen wij u bieden.

Wat zijn de effecten van "extra" ondersteuning op uw vereniging?

Afhankelijk van de vereniging kunnen de effecten groot zijn. Door effiency-verbeterslagen kan aanzienlijk worden bespaard in "beschikbare"tijd. De werkzaamheden kunnen sneller en beter worden opgepakt, waardoor weer meer tijd wordt vrijgemaakt voor andere werkzaamheden.
Uit ervaring blijkt dat het vastleggen van de werzaamheden/processen door middel van bijvoorbeeld een draaiboek als aanzienlijk kan schelen. Vaak kan men ook door kleine stappen te realiseren grote stappen voorwaarts maken.

Bedrijven

Particulieren

Verenigingen

Webshops
email ons

 NOW IMPROVE
 Beiersestraat 9
 2983SB Ridderkerk
 T:0652010278

sitemap | Algemene voorwaarden