NOW IMPROVE

Beiersestraat 9
2983SB Ridderkerk
T:0652010278

Klik hier voor een Email

Waarom een website voor uw bedrijf?

U kunt uw bedrijf op de juiste manier promoten dankzij goede website. Een website wordt steeds belangrijker voor een bedrijf. Een goede website kan zorgdragen voor omzetstijging en ook voor een verbetering van de naamsbekendheid. Het is daarom ook voor uw bedrijf belangrijk om over een website te beschikken.

Voor sommige bedrijven is de website “een visitekaartje op internet”. Deze aandacht van naamsbekendheid is minder effectief, maar kan wel en goede uitwerking hebben op de lange termijn. Uw bedrijf is aanwezig op het internet en als de website goed is opgebouwd ook vindbaar voor "nieuwe"en "bestaande"klanten.

Waarom " extra" ondersteuning voor uw bedrijf?

Iedereen heeft het druk en daardoor wordt vaak niet meer gekeken naar effiency en realisatie. Aangezien effiency en realisatie van nieuwe initiatieven niet direct onder de core business van het bedrijf valt wordt dit vaak naar achteren geschoven. Terwijl de ervaring leert dat met minimale "extra" inzet realisatie mogelijk is en dit zorgdraagt voor meer tijd en besparingen. Deze minimale "extra" inzet kunnen wij u bieden.

Wat zijn de effecten van "extra" ondersteuning op mijn bedrijf?

Afhankelijk van het soort bedrijf kunnen de effecten groot zijn. Enkele voorbeelden hiervan vindt u onderstaand.

 • Betere kwaliteit
 • Minder kosten
 • Duidelijkheid door vastlegging procedures
 • Toename van winst door realisatie vebeterinitiatieven?
 • Tijdswinst

  Brainstormsessie

  Wij zijn gespecialiseerd in het houden van brainstormsessies. De ervaring leert ons dat tijdens zo'n sessie vele initiatieven tot stand komen. De kunst is dan om deze initiatieven in kaart te brengen en vervolgens door middel van een plan van aanpak verder te realiseren. Wij gaan u uiteraard hierbij verder helpen!

 • Bedrijven

  Particulieren

  Verenigingen

  Webshops
  sitemap | Algemene voorwaarden